Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh.

(12:56 | 10/12/2019)

 Chiều ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh, nhiệm kỳ 2019-2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Được, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện; đồng chí Cao Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã.

 IMG_20191209_222724.jpg

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 17-02-2016 của Huyện ủy về “lãnh đạo phát triển kinh tế tập thể”. Ngày 6/12/2019 tại nhà văn hóa ấp Khánh Tân, UBND xã Tân Khánh Hòa phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị thành lập HTX trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh nhiệm kỳ III (2019-2021).

Tân Khánh Hòa là một xã thuần nông, diện tích đất tự nhiên của xã là 5014,12 ha, trong đó 4.522,42 ha là đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm 64 ha trồng hoa màu các loại trong năm 2019) còn lại là đất phi nông nghiệp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Địa phương luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là Hợp tác xã và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả. Từ những điều kiện thuận lợi và nhu cầu của nông dân ấp Tân Khánh, UBND xã đã định hướng thành lập Hợp tác xã trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh với mục tiêu hình thành vùng sản xuất tập trung rộng lớn, mở rộng thêm nhiều dịch vụ có tiềm năng nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận như: dịch vụ làm đất, thu hoạch, cung ứng giống chất lượng cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm.


Hội nghị thống nhất thành lập Hợp tác xã trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh, 
trên cơ sở phát triển từ Tổ hợp tác trồng màu ấp Tân Khánh, HTX có trụ sở đặt tại Tổ 1 ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành; hội nghị đã tiến hành các nội dung như: thông qua danh sách, số lượng thành viên Hợp tác xã; thông qua Điều lệ; Phương án sản xuất; đề cử các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên của Hợp tác xã nhiệm kỳ 2019-2021; thông qua Nghị quyết hội nghị thành viên Hợp tác xã.

20191209_222832.jpg

HTX gồm 10 thành viên, trong đó có 06 nông dân tham gia và 01 thành viên là đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, 01 thành viên là đồng chí Trưởng trạm Khuyến nông huyện, 01 thành viên nằm trong ban kiểm soát là công chức tư pháp và 01 thành viên là Công chức kế toán của UBND xã Tân Khánh Hòa. Tổ chức bộ máy của Hợp tác xã trồng màu và cây ăn trái Tân Khánh gồm 6 thành viên (Hội đồng quản trị 3, 1 kiểm soát viên, 1kế toán và 1 thủ quỹ); hội nghị đã thống nhất thông qua Điều lệ gồm 5 chương, 20 điều; thống nhất phương án sản xuất kinh doanh với số vốn điều lệ là 20.000.000 đồng; bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Quyết, ông Lê Văn Đực, ông Trần Văn Lắm. Qua đó, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã nhiệm kỳ 2019-2021; bầu ông Phan Văn Phú giữ chức vụ Kiểm soát viên.

Tổng diện tích canh tác của HTX là 6ha chuyên trồng rau, màu và các loại cây trồng ngắn ngày. Hội nghị đã thông qua phương án sản xuất, kinh doanh của HTX, theo đó HTX cung cấp 04 dịch vụ: Thu hoạch, làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp, cung cấp giống và tìm đầu ra cho sản phẩm cho thành viên HTX và bên ngoài khi có nhu cầu.

Như vậy, toàn huyện Giang Thành hiện có 8 HTX phục vụ diện tích 802ha, trong đó có 7 HTX thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. HTX Tân Khánh là HTX trồng màu và cây ăn trái đầu tiên của huyện.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Thành Được – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, thành viên HTX tham gia đóng góp và phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời sẽ tạo điều kiện để mời gọi các doanh nghiệp cung cấp hạt giống, phân bón, thuốc BVTV cho HTX/.

 

Hồng Kông - Hoàng Quốc