Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Thông báo Tuyển dụng công chức huyện, tỉnh Kiên Giang năm 2017 (dự kiến tháng 12/2017)

(15:42 | 08/11/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   155_KH-UBND.pdf