Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Cán bộ - công chức -viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến 3 năm liền được nâng lương trước hạn 6 tháng

(12:11 | 04/02/2018)

 Đó là nội dung trong Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (đính kèm văn bản). Ngoài ra, người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cũng được quy định chung đối tượng nâng lương trước 6 tháng.

Lê thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   322QD-UBND nang luong truoc han 6 thang.pdf