Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Tăng cường phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa Hè Thu

(13:47 | 08/05/2018)

 Công văn số 379/SNNPTNT-TTBVTV, ngày 04/5/2018, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang V/v tăng cường phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa Hè Thu


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   379-SNNPTNT-BVTV.signed.pdf