Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Công văn V/v chủ động ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lố xoáy đối với công trình bán kiên cố.

(10:04 | 25/06/2018)

 Công văn số 977/SXD-VP, ngày 20/6/2018 của Sở Xây dựng về chủ động ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với công trình bán kiên cố.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   977_SXD-VP_2018-06-20_0912.signed.pdf