Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Danh sách Thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2018 huyện Giang Thành

(15:24 | 28/09/2018)

 Ngày 27/9/2018, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018 huyện Giang Thành ban hành Quyết định số 1871/QĐ-HĐTTVC về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Giang Thành năm 2018.

Tổng số 56 thí sinh.

(Kèm theo quyết định và danh sách phê duyệt)

Ngọc Thuan- Lê huyen

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1871QD-HĐTTVC.pdf