Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Thông báo về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân được UBND xã Phú Mỹ xét đủ điều kiện giao đất ở tuyến dân cư Hà Giang

(11:44 | 29/11/2018)

 Ngày 28/11/2018, Hội đồng xét duyệt cảu huyện Giang Thành ban hành Thông báo số 238/TB-HĐXD thông báo đến các hộ đủ điều kiện theo danh sách xét duyệt của UBND xã Phú Mỹ, đến UBND huyện (phòng TN&MT huyên thực hiện thủ tục giao nhận đất nền làm nhà ở trên tuyến dân cư Hà Giang.

 

Thời gian thực hiện thủ tục từ ngày 28/11/2018 đến 20/12/2018

Số nền: mỗi cá nhân 01 nền, diện tích 150 m2

Số tiền sử dụng đất phải nộp: 30 tiệu đồng.

(Đính kèm văn bản)

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   238TB-HDXD_2018 thong bao giao dat tuyen dan cu ha giang xa phu my.pdf