Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Mẫu báo cáo phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai năm 2021

(13:37 | 04/01/2021)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Bieu 3b PCTN.doc; bieu mau 2a, 2b, 2c, 2d, 2d.docx; DE CUONG PCTN KEM THEO CV.docx; mau 3a PCTN.doc; Mẫu báo cáo số 02 GQKNTC.docx