Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Y tế Giang Thành: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

(09:07 | 25/11/2021)

Trung tâm Y tế Giang Thành: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, nhân viên ngành y tế thông qua các cuộc họp và phát thanh về các thông điệp của Tháng hành động với chủ đề năm 2021 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Tháng hành động năm nay diễn ta từ ngày 15/11 đến hết ngày 15/12 với một số hoạt động chính gồm: tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông tư vấn, hỗ trợ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn huyện Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới.

Trung Kiên