Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

Thể lệ cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

(11:11 | 15/09/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1-2021- đề thi 1-1.PDF; 1-2021-bài dự thi-1.PDF; 1-2021-thể lệ-1.PDF; 421UBND-TTr_0001_202109140526247270.pdf