Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Viết về Giang Thành

Xem với cỡ chữAA

BÀI PHÒNG VẤN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Về thế mạnh phát triển của huyện Giang Thành và kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành 10 tháng đầu năm 2017

(16:16 | 22/11/2017)

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Giang Thành.

 

 1. Đề nghị đồng chí cho biết các thế mạnh phát triển kinh tế của huyện Giang Thành? Kết quả KT-XH của huyện 9 tháng đầu năm và mục tiêu của năm 2017:
Huyện Giang Thành là huyện biên giới nằm hướng tây bắc của tỉnh, phía bắc giáp Campuchia, nam giáp huyện Kiên Lương (kinh 9 làm ranh); đông giáp huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; tây giáp Thị xã Hà Tiên và Campuchia; diện tích tự nhiên 41.284,35 ha, dân số 26.706 người; đường biên giới 42,8 Km. Huyện có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ thương mại, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, huyện còn đang quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Giang Thành, tiếp nối chuỗi đô thị tại khu vực biên giới Hà Tiên – Giang Thành – Tịnh Biên. Theo đó, khu kinh tế Cửa khẩu Giang Thành có diện tích trên 459 ngàn m2, nằm ở đoạn đường nối giữa 02 quốc gia Việt Nam và Campuchia, thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và xã Tonhon, huyện Kampongtrach, tỉnh Kampot (Campuchia). Hiện tại, khu kinh tế đang được tỉnh Kiên Giang kêu gọi đầu tư và đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Trong đó lĩnh vực đầu tư như các khu sản xuất, gia công, lắp ráp hàng xuất khẩu, nhập khẩu; khu thương mại dịch vụ; tài chính, ngân hàng; vận tải bảo hiểm...
* Các thế mạnh phát triển kinh tế của huyện:
Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch một số tiểu vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao; gắn với cánh đồng lớn, hợp tác xã, tổ hợp tác và khuyến khích thực hiện liên kết sản xuất 4 nhà. Đồng thời chỉ đạo có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo đề án chung của tỉnh và của huyện từ nay đến năm 2020. Trong đó chú trọng cây mè, dưa, bắp lai và một số cây màu khác. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi nhất là chăn nuôi trâu, bò... Phát triển nuôi thủy sản theo hướng thâm canh-bán thâm canh và đúng quy hoạch vùng nuôi; đối với diện tích nuôi quảng canh cần kết hợp nuôi xen canh như: tôm-cua-lúa, tôm sú-tôm thẻ chân trắng-cua... gắn với bảo vệ môi trường vùng nuôi.

NUOI TOM.jpgPicture 142.jpg

Ảnh: Nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện


Về lâm nghiệp, phát động trồng cây phân tán ở những nơi có điều kiện; bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ cặp sông Giang Thành. Đồng thời kiến nghị trên cho phép chuyển đổi diện tích rừng kém hiệu quả sang đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Áp dụng có hiệu quả cơ chế, chính sách và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương đối với xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Trong lãnh đạo thực hiện các tiêu chí cần tạo sự thống nhất cao trong nhân dân, phấn đấu đến năm 2019 có 2/5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa), các xã còn lại đến năm 2020 đều đạt.
Tập trung phát triển mạnh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản để tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Áp dụng các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp (đan đệm, cơ khí sửa chữa,...) vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Tranh thủ phối hợp với Trung tâm xúc tiến của tỉnh hỗ trợ xúc tiến quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp.
Phát triển đa dạng các ngành thương mại, dịch vụ phục vụ khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu, tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ: bưu chính-viễn thông, tài chính-ngân hàng, vận tải... Phối hợp các ngành chức năng tỉnh tranh thủ nguồn lực nhà nước kết hợp kêu gọi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và khai thác tốt khu thương mại cửa khẩu Quốc gia Giang Thành và các cửa khẩu phụ; nâng cấp, chỉnh trang các chợ xã.
Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản theo quy định của pháp luật; khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, bền vững theo quy hoạch, kế hoạch; bảo vệ, quản lý tốt khu bảo tồn loài sinh-cảnh Phú Mỹ. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân... Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải, thoát nước cho các khu dân cư, chợ...; có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn huyện.
Tích cực huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch được phê duyệt; tranh thủ tối đa nguồn vốn Khu kinh tế-quốc phòng theo Quyết định số 4499/QĐ-BQP ngày 30-10-2014 của Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế-quốc phòng Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang/Quân khu 9 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh..., đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nhất là huy động các nguồn lực ngoài nhà nước tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Huyện ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tăng cường huy động học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, thực hiện tốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt việc dạy và học theo hướng chuẩn hóa; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Ứng dụng khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ và quản lý... Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh những người có sáng kiến, có mô hình hiệu quả trong sản xuất.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chương trình phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng; chủ động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, bệnh viện đa khoa huyện được triển khai xây dựng từ năm 2018-2020 với quy mô 100 giường và bổ sung bác sĩ cho bệnh viện, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tập trung nguồn lực giảm hộ nghèo căn cơ bền vững. Thực hiện tốt chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ; gắn làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, khuyến khích các công ty trên địa bàn nhận lao động tại địa phương.
Chăm lo phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học và mỗi gia đình; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của địa phương . Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp tham gia. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
* Kết quả KT-XH của huyện:
Năm 2017 là năm thứ hai trong việc triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước 05 năm, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X. UBND huyện đã cố gắng cùng với các ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 9 tháng đầu năm 2017. Phần lớn các chỉ tiêu quan trọng đều đạt kế hoạch, cụ thể như:
Kinh tế tiếp tục có bước phát triển ổn định. Năm lương thực 2017, toàn huyện sản xuất được 71.112 ha lúa, đạt 106,29% KH; năng suất ước đạt 5,65 tấn/ha, đạt 91,72% KH, sản lượng 402.351 tấn, đạt 97,57% KH (so với cùng kỳ giảm 3.493 ha, sản lượng tăng 9.016 tấn, năng suất tăng 0,37 tấn/ha); Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, nhất là chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, chuyển một số diện tích từ độc canh cây lúa sang kết hợp trồng lúa - màu, lúa - cá, lúa - tôm... .Diện tích và sản lượng nuôi tôm giữ mức ổn định, diện tích nuôi thủy sản đến nay 3.284,5 ha đạt 101,53% KH (trong đó: tôm công nghiệp 168,5 ha, đạt 56,17% KH; tôm quảng canh 3.042 ha, đạt 105,44% KH; cá nước ngọt 74 ha, vượt 48% KH huyện, đã thu hoạch 3.249,5 ha, sản lượng 3.240 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, doanh thu từ thương mại-dịch vụ tăng 12% so cùng kỳ. Tình hình đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình đảm bảo thực hiện theo kế hoạch phê duyệt và giải ngân đảm bảo theo khối lượng hoàn thành. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư đạt kết quả khả quan .
b)- Văn hoá – xã hội:
Lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung chỉ đạo công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các vấn đề xã hội khác. Thực hiện có kết quả chương trình xoá đói giảm nghèo. Giải quyết việc làm ổn định cho 1.528 lao động. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp và học sinh thi đậu đại học, cao đẳng đạt cao ; tỷ lệ huy động học sinh đầu năm học đạt yêu cầu . Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo; kiểm soát chặt chẽ tình hình bệnh dịch trên địa bàn đặc biệt là các bệnh có nguy cơ cao. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác tuyên truyền luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng thực hiện. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tôn giáo, dân tộc giữ vững, ổn định.
* Mục tiêu năm 2017: Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2016 và tình hình thực tế những thuận lợi, khó khăn của huyện, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn trong năm qua, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:
- Sản lượng lương thực (cây lúa) đạt 412.350 tấn, tăng 4,68% so với năm 2016.
- Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5.020 tấn, tăng 15,08% so với năm 2016 (trong đó tôm các loại là 4.780 tấn).
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 12,25 tỷ đồng, giảm 31,35% so với 2016.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,00% (bằng năm 2016).
- Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 98%, (trong đó 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99% trở lên). Duy trì đạt chuẩn PCMN 5 tuổi đạt 96% trở lên.
- Phấn đấu có 75% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (tăng 10,3% so 2016) và giữ vững 98% hộ dân được sử dụng điện.
- Xây dựng cơ bản: Phấn đấu giá trị khối lượng hoàn thành và giải ngân trong năm đạt 100%.
2. Quan điểm của lãnh đạo UBND huyện huyện trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập và thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng hạ tầng và nông thôn mới?
Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng “phục vụ”, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính có liên quan đến đăng ký kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp như đăng ký đủ điều kiện kinh doanh, tiếp cận đất đai, thuế,...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục theo quy định.
Thường xuyên đối thoại với cá nhân, tổ chức, kịp thời tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
Hoàn thiện và công khai minh bạch các thông tin kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, thủ tục hành chính, các lĩnh vực, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư,...
Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá, hợp tác thương mại qua biên giới, phát triển kinh tế biên mậu. Đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu qua biên giới và nâng tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu chính Giang Thành. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, các hình thức đầu tư; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm truyền thống địa phương như đan đệm bàng… Tập trung xây dựng và phát triển khu đô thị Đầm Chít, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Giang Thành.
3. Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và chủ động hội nhập, huyện Giang Thành đề ra giải pháp gì trong giai đoạn từ nay đến năm 2020:
Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả chiều sâu các tiêu chí nông thôn mới. Trong giai đoạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%.
Chú trọng phát triển nông nghiệp, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật nâng cao năng suất lúa qua từng vụ. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp trọng tâm là cây bắp lai và một số cây màu có giá trị cao. Xác định vùng sản xuất, gắn với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống bờ bao, trạm bơm điện đảm bảo cho sản xuất an toàn. Tiếp tục xã hội hóa thủy lợi nội đồng gắn với cánh đồng lớn. Tăng cường liên kết, tăng thu nhập cho người dân gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch ổn định diện tích đất lâm nghiệp, từng bước đề xuất thay thế các diện tích kém hiệu quả sang trồng lúa, cây màu.
Phát triển mạnh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp để tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Phát triển mạng lưới thương mại ở nông thôn, trên cơ sở phát triển các chợ. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp. Chú trọng mời gọi đầu tư các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của địa phương, hình thành các chuỗi sản xuất như gắn nuôi trồng thủy sản với xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ, hỗ trợ phân bón thuốc bảo vệ thực vật với sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn, gắn thu mua lúa với nhà máy xay xát gạo, hỗ trợ trồng màu với bao tiêu sản phẩm….
Áp dụng các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống (đan đệm bàng, cơ khí sửa chữa, xay xát…) qua đó vừa giải quyết việc làm, vừa tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

phoi co bang.jpg

Ảnh: Phơi cỏ bàng

Picture 163.jpg

Ảnh: Nghề đan đệm bàng tuyền thống

Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ…Đưa khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ và đồng cỏ bàng từng bước hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.
Sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 theo kế hoạch được phê duyệt; tranh thủ tối đa nguồn vốn khu kinh tế quốc phòng theo quyết định số 4499/QĐ-BQP. Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh…, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nhất là huy động các nguồn lực ngoài nhà nước, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung phát triển nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nguồn nhân lực chăm lo phát triển văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám và điều trị bệnh cho nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có chất lượng về chuyên môn, gắn với giáo dục nâng cao y đức. Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Tiếp tục củng cố, nâng lên chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Thanh Giang