Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hướng dẫn

Xem với cỡ chữAA

Tòa án nhân dân tối cao công bố 06 án lệ mới

(13:48 | 04/01/2018)

 Ngày 28/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-CA công bố 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017.

 Theo đó, 06 án lệ này bao gồm:
- Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp
- Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa
- Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ
- Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng
- Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
- Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng
Yêu cầu Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 15/02/2018. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Khương Hoài Thương - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; quyet-dinh-299-qd-ca-toa-an-nhan-dan-toi-cao.pdf