Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hướng dẫn

Xem với cỡ chữAA

Từ 01/3/2018, các nhà mạng chỉ được khuyến mại đến tối đa 20% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả trước và tối đa 50% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả sau

(23:17 | 18/01/2018)

 Đây là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018. Theo đó:

 Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.
Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.
Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động đối với thuê bao trả sau và thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 1 năm và có tổng giá cước đã thanh toán cho doanh nghiệp di động kể từ khi là thuê bao đăng ký tối thiểu 1 triệu đồng.

Khương Hoài Thương (giới thiệu)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thong tu 47-2017.pdf