Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hướng dẫn

Xem với cỡ chữAA

hướng dẫn Số 20 về nội dung phương pháp chấm điểm nội dung 3 trong tiêu chí thi đua quy định tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện

(10:06 | 26/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   20.HD-HĐTĐKT.pdf