Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Góp ý

Xem với cỡ chữAA

Phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác của người đứng đầu các ban Đảng cấp huyện

(22:13 | 18/08/2017)

 Có 03 phong cách lãnh đạo cơ bản: Phong cách độc đoán, Phong cách dân chủ, Phong cách tự do
1. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN:
Kiểu quản lý mệnh lệnh, độc đoán, tập trung mọi quyền lực vào tay mình; lãnh đạo, quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể.
Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hay hướng dẫn nào cả.
Phong cách này dẫn đến:
- Nhân viên ít thích hoặc không thích lãnh đạo.
- Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo và ngược lại.
- Không khí trong tổ chức: luôn gây hấn, phụ thuộc vào định hướng cá nhân
2. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ:
Kiểu quản lý dân chủ được đặc trưng bằng việc người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý của mình, tranh thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo các quyết định.
Kiểu quản lý này còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để cho những người cấp dưới được phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, đồng thời tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lý.
Phong cách này dẫn đến:
- Nhân viên thích lãnh đạo hơn.
- Không khí thân thiện, định hướng nhóm, định hướng nhiệm vụ.
- Năng suất cao, kể cả không có mặt lãnh đạo.
3. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TỰ DO:
Phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo sẽ cho phép các nhân viên được quyền ra quyết định, nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra.
Phong cách lãnh đạo uỷ thác được sử dụng khi các nhân viên có khả năng phân tích tình huống và xác định những gì cần làm và làm như thế nào. Bạn không thể ôm đồm tất cả mọi công việc! Bạn phải đặt ra các thứ tự ưu tiên trong công việc và uỷ thác một số nhiệm vụ nào đó.
Phong cách này dẫn đến:
- Nhân viên ít thích lãnh đạo.
- Không khí trong tổ chức thân thiện, định hướng nhóm, định hướng vui chơi.
- Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên.
Với 03 phong cách lãnh đạo cơ bản nêu trên, chúng ta cần nghiên cứu liên kết áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay./.

Nguyễn Văn Út – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy