Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác về công tác quản lý vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài ngành ngân hàng
(22:53 | 30/08/2017)

 Với mục đích làm tốt công tác nghiệp vụ ủy thác về quản lý vốn tín dụng chính sách, đồng thời, để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Ngày 22, 23, 24/8/2017 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Giang Thành tiến hành tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác về công tác quản lý vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài ngành ngân hàng (Cán bộ Ban giảm nghèo xã, Trưởng Ban lãnh đạo các ấp, Hội đoàn thể xã và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV))

 Đối tượng tập huấn là 5 Cán bộ Ban Giảm nghèo, 29 cán bộ là Trưởng Ban lãnh đạo các ấp, 40 Lãnh đạo Hội đoàn thể cấp xã, 274 người là thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV tại 5 xã Vĩnh Điều, Vĩnh Phú, Tân Khánh Hòa, Phú Lợi và Phú Mỹ.

từng cán bộ tham gia tập huấn tập trung lắng nghe.jpg

cán bộ tham gia tập huấn tập trung lắng nghe.jpg

          Tại buổi tập huấn các cán bộ Ban Giảm nghèo xã, Trưởng Ban lãnh đạo các ấp, Hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV đã được cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác quản lý vốn vay như: Phổ biến các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn huyện, trình bày tóm tắt các nội dung chính của từng chương trình cho vay; Hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ TK&VV; Các giải pháp nâng cao hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng ấp trong hoạt động tín dụng chính sách; Các văn bản nghiệp vụ mới và một số lưu ý trong việc lập hồ sơ vay vốn.

tổ trưởng nghiên cứu tài liệu.jpg 

cán bộ NHCSXH hướng dẫn tổ cách ghi chép Bảng kê 13TD khi thu lãi.jpg

Phó GĐ tập huấn cho hoi to.jpg

 

                                        Ảnh: Một số hình ảnh tại buổi tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

        Buổi tập huấn diễn ra trong không khí vui vẻ, trao đổi qua lại lẫn nhau giữa từng cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện và từng thành viên có mặt tham gia tập huấn. Từng cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện tham gia tập huấn theo phương thức trao đổi kinh nghiệm, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể theo từng nội dung đưa ra, đặc biệt là cán bộ Tổ TK&VV được hướng dẫn cách ghi chép sổ sách, hồ sơ vay vốn, cách bình xét cho vay và quản lý vốn vay,... 
(Kèm theo kế hoạch số 23/TTĐT-QLĐT ngày 18/01/2017 của Trung tâm đào tạo NHCSXH Việt Nam).

CAN BO HUONG DAN.jpg

Ông Trương Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ TK&VV tại ấp Nha sáp, xã Vĩnh Điều thuộc hội Nông dân xã quản lý là người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong công tác quản lý vốn vay phấn khởi chia sẽ: “Được sự quan tâm thường xuyên của Phòng giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện tập huấn hàng năm, giúp tôi có đầy đủ hiểu biết và nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý vốn vay tại Tổ được NHCSXH ủy nhiệm, nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Từ đó, giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi, giảm bớt gánh nặng cho nhân dân đi vay nặng lãi, có vốn để sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Ông Phan Thanh Tuấn Trang Phó GĐ PGD  phát biểu trước khi tập huấn.jpg

Ảnh: Phó Giám đốc PGD ngân hàng CSXH huyện Giang Thành ông Phan Thanh Tuấn Trang phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tuy buổi tập huấn tại mỗi xã diễn ra trong thời gian ngắn (1 buổi) nhưng phần nào cũng truyền tải được đầy đủ nội dung về công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách đến từng cán bộ Ban Giảm nghèo xã, hội đoàn thể cấp xã, Trưởng Ban lãnh đạo các ấp và Tổ TK&VV. Từ đó góp phần nâng cao tín dụng chính sách tại huyện Giang Thành, chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đến đúng đối tượng thụ hưởng, đạc biệt là Hộ nghèo trên toàn huyện, góp phần cùng địa phương huyện Giang Thành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016- 2020 giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới.

Mai Huỳnh Tú - NHCSXH huyện