Tổng kết năm 2017: tình hình kinh tế - xã hội huyện Giang Thành năm 2017 tăng trưởng khá
(15:47 | 14/01/2018)

 Năm 2017 là năm thứ 2 huyện Giang Thành thực hiện NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện. Từ đầu năm đến nay, huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục đạt tăng trưởng khá, giúp diện mạo huyện vùng biên giới thay đổi một cách sâu sắc và tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2017 như giá trị sản xuất ước đạt trên 2.881 tỉ đồng, đạt 99,95% kế hoạch và tăng 3,45% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên 18 tỉ đồng; tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt 90% kế hoạch.

           Nhiều lĩnh vực cụ thể đạt kết quả khá, trong đó giá trị sản xuất nông - lâm – thủy sản chiếm 96,2%, công nghiệp 1,2%, xây dựng 2,6%. Phần lớn các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng nông sản chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, nông dân trong huyện đã gieo sạ và thu hoạch trên 71.000ha lúa, vượt 6,35% kế hoạch, năng suất 5,63 tấn/ha, sản lượng trên 400.000 tấn, tăng 6.800 tấn so cùng kỳ. Các loại hoa màu phát triển tốt, diện tích, năng suất và sản lượng đều duy trì ổn định. Diện tích nuôi tôm trên 3.400ha trong đó tôm công nghiệp 252ha đạt 84% kế hoạch, sản lượng trên 4.400 tấn, đạt trên 88% kế hoạch.

LUA.jpg

Hiệu quả mô hình tôm lúa

hinh lua 1 giam 5 phai.jpg

Lúa mô hình 1 phải 5 giảm

        Huyện đã tập trung chỉ đạo 2 xã Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ phấn đấu đến năm 2020 đạt xã nông thôn mới, đến nay qua khảo sát các xã đạt từ 9-15 tiêu chí. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đang có bước tăng trưởng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 26 tỉ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 644 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ. Xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, tổng vốn phân bổ trên 104 tỷ đồng, bố trí cho 87 công trình. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện tốt; công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu với diện tích trên 825 ha, nâng tỷ lệ cấp giấy đến nay đạt trên 94%. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí của nhân dân. Toàn huyện hiện có 15 trường, trong đó có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm nhất là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn. Thực hiện tốt việc hỗ trợ nước sinh hoạt, đất ở, chuyển đổi ngành nghề và vay vốn ưu đãi cho 800 hộ người dân tộc theo Quyết định 2085 của Thủ tướng chính phủ. Các phong văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng được quan tâm. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

dai hoi the duc the thao.jpg

Ảnh: Đại hội thể dục thể thao huyện

phat qua nguoi ngheo.jpg

Ảnh; Cấp phát quà cho người nghèo


          Thời gian qua, Huyện ủy Giang Thành cũng coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhằm lãnh đạo tốt chính quyền, đoàn thể các cấp chung sức đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ các cấp vào đời sống, tạo chuyển biến mới và mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trọng tâm công tác xây dựng Đảng là làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát. Các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


        Năm 2017, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng nhìn tổng thể, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc đáng mừng. Mục tiêu tổng quát năm 2018 của huyện Giang Thành là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ; tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm; thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

(Kèm theo báo cáo thình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của UBND huyện Giang Thành)

 

Xuân Trường - Lê Thị Ngọc