Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016, của tỉnh Kiên Giang.
(09:32 | 30/01/2018)