Dân vận khéo: Mô hình tổ phụ nữ ấp Nha Sáp
(10:25 | 22/10/2018)
Lý Sơn - Xuân Trường