GIANG THÀNH: Dự án Cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP
(14:48 | 12/02/2019)

 Tổng vốn thực hiện dự án 3 tỷ 150 triệu, thời gian thực hiện năm 2019-2020