THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN GIANG THÀNH NĂM 2018
(15:14 | 14/03/2019)

         Giang Thành là huyện biên giới giáp với nước bạn Campuchia, năm 2018 trong điều kiện những thuận lợi và khó khăn chung của tỉnh và riêng của huyện Giang Thành, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng 

 z1310544019623_62473118476f987fb248ff1a8d25704d.jpg

Ảnh: Cánh đồng lúa Đông xuân 2019 chuẩn bị thu hoạch

  Thực hiện nhiệm vụ trong năm, có 16/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; giá trị sản xuất đạt 3.291 tỷ đồng vượt trên 2% kế hoạch và tăng trên 8% so với cùng kỳ; sản xuất lúa vượt so với kế hoạch, cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện được tập trung chỉ đạo, diện tích cánh đồng lớn tiếp tục được mở rộng đạt trên 2.175 ha, tăng hơn 1.100 ha so cùng kỳ, đều ký được hợp đồng tiêu thụ. Sản lượng tôm công nghiệp vượt 19% so kế hoạch. Đầu tư công 105 công trình với tổng vốn trên 116 tỷ đồng. Huyện đã tập trung chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới các xã, đặc biệt là 02 xã điểm Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ. Đến nay 02 xã này đã đạt được 18/19 tiêu chí. Huyện tranh thủ vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cầu dân sinh, làm mới và sửa chữa lộ nông thôn, xóa nhà tạm. Từ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,98%, hiện còn 12%. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học ở các bậc học. Toàn huyện có 5 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường học đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt và thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách an sinh xã hội và chính sách đền ơn đáp nghĩa. Trong năm chi trên 6,1 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; hoàn thành sửa chữa và xây mới đưa vào sử dụng 63 căn nhà tình nghĩa. Tình hình ngoại biên, an ninh chính trị, an ninh nông thôn giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường.

ban CHQS h (2).JPG

Ảnh: ký kết hợp tác phối hợp bảo vệ an ninh giữa huyện đội các huyện giáp biên với huyện Giang Thành

mttq.JPG

Ảnh: ký kết hợp tác giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Giang Thành các huyện bạn


    Bên cạnh đó, Huyện lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị trung ương 6,7 và 8 khóa XII. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Bước đầu tổ chức sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu; giải thể, sáp nhập một số phòng ban trực thuộc UBND huyện; chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Cơ bản đã triển khai xong việc sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, ấp theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo cơ sở đảng yếu kém xây dựng kế hoạch khắc phục; định kỳ tổ chức, kiểm tra, giám sát, khảo sát chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được đảm bảo. Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện, trong năm kết nạp mới 82 đảng viên.

z1310552045724_25aeb55ca54e50a20f34bc8853906275.jpg

z1310552056285_4ee187a78ff360d39c38dfe158e15bf2.jpg

Ảnh: ra quân trồng cây xanh dọc tuyến quốc lộ N1 xã Tân Khánh Hòa sau lễ khởi động thi đua xây dựng NTM 2019 của xã


Năm 2019 huyện đề ra và quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu như: tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ kinh tế biên mậu. Tranh thủ huy động các nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2015./.
 

Lý Sơn