UBND xã Vĩnh Phú tổ chức đối thoại với công dân về thực hiện cải cách thủ tục hành chính lần thứ I/2019
(13:28 | 19/05/2019)

 Sáng ngày 10/5/2019, UBND xã Vĩnh Phú tổ chức đối thoại với công dân về thực hiện cải cách thủ tục hành chính lần thứ I/2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thựng, PBT-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Dương Minh Sang, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đặng Thanh Thuyền, PCT.UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã; đại diện các ngành trực thuộc UBND xã; Trưởng các ấp; hộ dân trên địa bàn xã.

 Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Thông qua buổi đối thoại nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ công chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Qua buổi đối thoại kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của xã.

 

z1378149882175_ebe9ab6912a5ff68fc2b5126f5ae2708.jpg

z1378149913841_3c08a3993bef83717b52a51b8eb742e3.jpg


Trong buổi đối thoại công dân đã phát biểu về những thắc mắc liên quan đến các thủ tục hành chính cũng như một số tâm tư, mong muốn của bản thân đối với các cấp hệ thống chính trị như: Cựu chiến binh chưa được đi tham quan, thăm mộ liệt sỹ; nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với những người có công với cách mạng; quan tâm nhiều hơn sản xuất nông nghiệp của nông dân như định hướng giống, đầu ra… làm sao cho người có lãi suất; tình hình môi trường, rác thải…v.v.

z1378149889751_849b3692785aaaaaaaaaaabdd871eb25c8d92c17a6.JPG


Sau khi nghe các ý kiến của công dân, đồng chí Dương Minh Sang, Chủ tịch UBND xã trao đổi, giải thích thêm các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, cụ thể là thủ tục tặng cho, phân chia tài sản, trong quá trình thực hiện liên hệ trực tiếp cán bộ chuyên môn, có thể gặp trực tiếp Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch; việc tổ chức cho cựu chiến binh tham quan chiến trường xưa cũng như thăm viếng mộ liệt sỹ phải có kinh phi và kế hoạch cụ thể, việc này đề nghị Hội CCB xã quan tâm tham mưu Hội cấp trên, nếu được trong thời gian tới tổ chức thực hiện; việc quan tâm sản xuất nông nghiệp không chỉ có UBND mà là cả hệ thống chính trị quan tâm việc này, vì xã ta là xã nông nghiệp, hỗ trợ người nông dân sản xuất thuận lợi nhất để có lợi nhuận, lợi nhuận càng cao thì đời sống của người mới được cải thiện; về việc giải quyết tình hình rác thải, vệ sinh môi trường, UBND xã  kêu gọi toàn thể người dân tham gia, trên tinh thần người hiểu vận động người chưa hiểu, người thực hiện tốt vận động người thực hiện chưa tốt, góp phần giữ gìn môi trường chung.


Sau cùng đồng chí Dương Minh Sang cảm ơn cá nhân, tổ chức đã đến đối thoại và phản ánh, kiến nghị các vấn đề quan tâm chung của xã hội, UBND xã ghi nhận các ý kiến mong muốn thời gian tới, các cá nhân tập thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ cùng đia phương xây dựng xã đạt các tiêu chí  nông thôn mới./.

Thảo Nguyên