TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬC CỦA HUYỆN GIANG THÀNH SAU 10 NĂM THÀNH LẬP (2009-2019)
(16:55 | 07/08/2019)

Thực hiện kế hoạch số 72-KH/HU ngày ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức hoạt động 10 năm thành lập huyện Giang Thành (2009-2019). Ban Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao (gọi tắt là Ban Tuyên truyền) đã xây dựng đề cương tuyên truyền về một số thành tựu nổi bậc của huyện sau 10 năm thành lập:

Kèm theo tài liệu tuyên truyền 

Ban Tuyên truyền (Nguyễn Thị Duyên cung cấp)