Bài phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Giang Thành tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Giang Thành
(18:50 | 19/10/2019)

 BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH HÀ - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM
THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH (Ngày 30/8/2019)

Duyên Ngọc