Lãnh đạo tổ chức " ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2019
(11:03 | 30/10/2019)

 Ngày 30/10/2019, Huyện ủy Giang Thành ban hành Công văn số 532-CV/HU về lãnh đạo tổ chức " ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2019

 (đính kèm văn bản)

Huyền_vp