Giang Thành triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021
(07:55 | 15/09/2020)

"Tuyệt đối không được tiếp tục gieo sạ khi chưa có lịch thời vụ sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 của phòng Nông nghiệp & PTNT"

Đến nay, vụ lúa Hè thu đã thu hoạch được khoảng 25.000/29.150ha, đạt 85,8% diện tích, vụ lúa Thu đông đã thu hoạch được khoảng 7.000/13.664ha, đạt 51,2% diện tích, phần diện tích còn lại dự kiến sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 9/2020.

Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng thủy văn: tổng lượng mưa tháng 9/2020 tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ TBNN, từ tháng 10/2020 đến tháng 02/2021 tổng lượng mưa ở mức cao hơn TBNN 15-30%; đỉnh lũ năm 2020 tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long (Trạm Tân Châu và Châu Đốc) ở mức thấp (báo động 1) và xuất hiện muộn (khả năng xảy ra từ ngày 10 - 20/10/2020); mực nước tại các trạm thủy văn vùng hạ nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều, đỉnh lũ pho biến ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp.

Để tiếp tục chủ động trong vụ lúa Đông - Xuân tới đạt hiệu quả cao nhất, UBND huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn cấp trên và đồng thời quán triệt các ngành chuyên môn liên quan cấp huyện và UBND các xã triển khai mạnh mẽ các giải pháp sau:

Sớm ban hành khung lịch thời vụ gieo sạ vụ lúa Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện phù họp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương

Triển khai rộng rãi các dự án hô trợ phát triển sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 và tổ chức triển khai đăng ký liên kết sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 theo Công ván số 223/UBND-NN ngày 08/9/2020 của UBND huyện.

Chủ động vận hành các cống, đập họp lý, vừa đảm bảo kịp thòi tiêu thoát nước khône để xảy ra ngập úng ảnh. hưởng đến sản xuất và vừa đảm bảo mục tiêu tích trữ nước ngọt phục vụ tốt nhất cho vụ lúa Đông xuân 2020-2021.

Thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật canh tác và phòng trừ dịch hại trên cây lúa (đầu vụ Đông xuân 2020-2021) cho nông dân; nắm chặt và báo cáo kịp thời tình hình gieo sạ vụ lúa Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn xã.

Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu, Thu đông tuyệt đối không được tiếp tục gieo sạ khi chưa có lịch thời vụ sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 của phòng Nông nghiệp & PTNT; đối với diện tích xuống giống tự phát không theo khung lịch thời vụ của Phòng Nông nghiệp & PTNT, khi có thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra sẽ không được xem xét, đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

Chủ động rà soát, triển khai, đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 theo chỉ tiêu phân bổ và đăng ký nhu cầu liên kết sản xuất vụ lúa Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn xã theo Công văn số 223/UBND-NN ngày 08/9/2020 của UBND huyện.

 

 

Đức Thịnh