Giang Thành chủ động tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021
(20:44 | 15/05/2021)

Huyện Giang Thành có tổng diện tích 2.161,5 ha bao gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Giao cho 5 đơn vị quản lý gồm: Trung đoàn bộ binh 30, Sư đoàn bộ binh 330, Ban quản lý rừng Kiên Giang, Lâm Trường 422 và Ban quản lý - khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ. Bước vào mùa khô 2021, Hạt kiểm lâm huyện Giang Thành đã phối hợp với đơn vị có rừng xây dựng các phương án phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng gây ra.