PHÚ LỢI TỔ CHỨC LỄ RA MẮT BAN ĐIÊU HÀNH MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
(10:03 | 10/01/2022)

Sáng ngày 31/12/2021, Xã Đoàn Phú Lợi phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang, tổ chức lễ ra mắt Ban Điều hành Mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Sáng ngày 31/12/2021, Xã Đoàn Phú Lợi phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang, tổ chức lễ ra mắt Ban Điều hành Mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Về dự Lễ ra mắt có:

- Đ/c Lâm Quốc Toàn - PBT thường trực tỉnh đoàn;

- Đ/c Danh Tha - Phó Ban dân tộc tỉnh;

- Đ/c Huỳnh An Nhã - PBT huyện đoàn;

- Đ/c Nguyễn Hồ Thanh Trung - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Đ/c Trương Văn Kha - PBT thường trực Đảng ủy - Trưởng Khối vận xã;

- Đ/c Nguyễn Thị Cam - PCT UBND xã;

- Các đ/c đại diện các ngành, đoàn thể xã, các đ/c đại diện chi bộ ấp và các thành viên Ban điều hành mô hình cùng các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ ra mắt các đại biểu được nghe báo cáo tình hình chung về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã trong thời gian qua và được nghe thông qua quyết định thành lập Ban điều hành mô hình gồm 20 thành viên, do đồng chí Tăng Văn Toàn - Bí thư xã đoàn làm trưởng ban.

Sau buổi lễ ra mắt, các thành viên trong Ban điều hành và đoàn viên, thanh niên trong ấp được tập huấn về Luật hôn nhân và gia đình, tuyên truyền về hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội nhằm nâng cao chất lượng dân số, xây dựng hạnh phúc gia đình và bảo vệ giống nòi.

Tăng Văn Toàn – Bí thư xã đoàn Phú Lợi