GIANG THÀNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
(10:11 | 10/01/2022)

 Ban Tuyên giáo huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; ban chỉ đạo 35 năm 2021 và tổng kết tìm hiểu văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Ban Tuyên giáo huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; ban chỉ đạo 35 năm 2021 và tổng kết tìm hiểu văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đ/c Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Lâm Dũ Trung, Phó bí thư Huyện ủy Giang Thành, đ/c Võ Văn Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.


           Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật như: Chủ động tham mưu với huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mang lại hiệu quả thiết thực; tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất; Nổi bật, đã tham mưu tổ chức tìm hiểu văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Dũ Trung, Phó Bí thư huyện ủy Giang Thành đánh giá toàn ngành Tuyên giáo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn trong năm 2021. Thay mặt lãnh đạo huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm qua.

         Năm 2022, trước dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều thách thức, đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nghiên cứu triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị địa phương làm tốt, uốn nắn các đơn vị chưa làm tốt.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình,Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Giang Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tại Hội nghị.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Bình, đề nghị ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 năm 2021; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy. Phát huy những thành công, kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2021, tiếp tục sáng tạo, cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, tin tưởng toàn ngành Tuyên giáo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Dịp này, Ban tuyên giáo huyện Giang Thành đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có bài dự thi chất lượng tốt trong cuộc thi viết tìm hiểu văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

 

Ngọc Bình-TTVH,TT