Hội Nông dân các xã xã Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
(16:23 | 14/01/2022)

Hội Nông dân các xã xã Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Hội Nông dân xã Phú Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Hội nông dân xã đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác hội và phong trào nông dân; hoàn thành 16/16 chỉ tiêu thi đua Hội cấp trên giao, đạt 100% KH, nổi bật trong một số hoạt động như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân; hoàn thành công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội. Trong năm xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp;  thành lập mới 01 chi hội nghề nghiệp “Rửa ao nuôi tôm ấp Rạch Dứa” với 20 thành viên; Xây dựng mới 01 tổ hội nghề nghiệp “phun xịt thuốc bảo vệ thực vật” ấp Trần Thệ gồm 5 thành viên; thành lập mới 2 THT, 01 THT “Sản xuất nông nghiệp” ấp Trần thệ 13 thành viên với diện tích 138 ha, 01 THT “Nuôi Tôm – Cua” ấp Thuận Án 16 thành viên với 116,8ha. Củng cố 1 HTX “Nông nghiệp nông dân ấp Trần Thệ” 21 thành viên với diện tích 96.4 ha; Bên cạnh đó thành lập mới 01 HTX “Nông dân Tôm – Lúa Phú Mỹ” gồm 10 thành viên với diện tích 41 ha. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 04 cấp có 600/804 hộ đạt 74,62%, trong đó cấp  TW 3/3 đạt 100%; cấp tỉnh là 11/13 hộ đạt 84,6%; cấp huyện là 45/48 hộ đạt 93,75%; cấp xã là 541/804 hộ đạt 67,28%. Hội giúp đỡ được 05 hội viên nông dân cuối năm thoát nghèo. Phát động hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa cuối năm bình xét đạt 915/949 hội viên nông dân đạt 96,4%. Phối hợp BLĐ ấp Trần thệ vận động hội viên nông dân làm 01 lồng chứa vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ấp Trần Thệ. Vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký vệ sinh ATTP qua đó phát động được 389 hộ tham gia. Hội Nông dân xã còn làm tốt công tác phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh đến nay tổng dư nợ tại NHCSXH là 9,449 triệu đồng có 5 tổ "Tiết kiệm vay vốn", có 239 tổ viên; Hội còn quản lý 02 dự án từ nguồn quỹ HTND Huyện là 150 triệu đồng cho 07 hộ vay và 01 dự án quỹ HTND Tỉnh 200 triệu cho 10 hộ vay hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Với thành tích đạt được Hội nông dân xã đề ghị BCH Hội nông dân huyện tặng giấy khen 01 tập thể; 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị UBND xã tặng giấy khen 01 tập thể; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021.

Vào ngày 10/01/2022 tại Hội trường Đảng ủy xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị Tổng kết tình hình công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong năm 2021, Hội tập trung thực hiện đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ hội ngày càng thu hút được hội viên tham gia sinh hoạt. Trong năm đã kết nạp được 120/100 hội viên đạt 120% kế hoạch. Hội luôn xác định công tác củng cố, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, qua đánh giá hoạt động Hội năm 2021, có 07/07 chi hội vững mạnh, chiếm 100%, không có chi hội khá, trung bình, yếu, kém. Hội đã tổ chức phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đến 100% cán bộ, hội viên. Kết quả đã có 890/879 hộ nông dân đăng ký, đạt 102% chỉ tiêu giao (cấp tỉnh có 8 hộ, cấp huyện có 66 hộ, cấp xã 816 hộ), đến cuối năm họp BCĐ xét đạt 101% chỉ tiêu giao, vận động quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 15.000.000/15.000.000đ đạt 100% kế hoạch. Vận động thành lập mới 01 HTX Nông nghiệp Tân Tiến đã thu hút được 34 thành viên tham gia với diện tích 191ha, được thành lập từ các thành viên trong Câu lạc bộ “Canh tác thông minh” của ấp Tân Tiến. Thành lập mới 01 tổ nghề nghiệp phun xịt thuê ấp Tân Khánh có 04 thành viên, ra mắt 01 công trình “cột cờ, bóng đèn thắp sáng” ấp Khánh Tân với chiều dài 4.000m, kinh phí được thực hiện do hội viên, nông dân cùng nhà nước đóng góp thực hiện; tham gia cùng các lực lượng phát hoang bụi rậm tại tuyến đường liên ấp có 14 hội viên tham gia nhằm chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua phong trào Hội cũng đã khen thưởng 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào và công tác hội năm 2021. Đồng thời Hội nông dân xã Tân Khánh Hòa tổ chức bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên BTV Hội Nông dân xã Tân Khánh Hòa khóa XIII nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó đã bầu bổ sung 09 đồng chí vào Ban Chấp hành và 02 đồng chí vào Ban Thường vụ, đến nay trong Ban Chấp hành là 15 đồng chí, trong Ban Thường vụ là 05 đồng chí theo Đề án nhiệm ký 2016 – 2021

          Đ/c Trịnh Minh Thông – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân các xã trong năm qua, trong thời gian tới Hội Nông dân cần tập trung công tác triển khai và đăng ký các phong trào thi đua, chỉ tiêu thi đua năm 2022, tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. Vận động trong cán bộ, đoàn, hội viên tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia để xã Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa luôn giữ vững xã đạt Nông thôn mới.

Thị Rượi