Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 254

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
250/UBND-NV UBND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã 28/11/2018
146/BC-ĐGS UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân tỉnh đối với các xã trên địa bàn huyện Giang Thành 23/11/2018
130/HĐND-VP HĐND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 29/10/2018
2011/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Tài nguyên và môi trường ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo cơ chế một cửa giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang. 24/10/2018
205/UBND-CA UBND huyện Giang Thành Công văn Công an Chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước 09/10/2018
132/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tài nguyên và môi trường Thực hiện cong tác bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Giang Thành 09/10/2018
1349/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn Y tế Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi 08/10/2018