Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 192

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
40/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Các lĩnh vực khác V/v phân công Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành, nhiệm kỳ 2016-2021 21/03/2018
22/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Quốc phòng - An ninh; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/03/2018
812/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua với Công an xã và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện 09/03/2018
813/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về "Quản lý địa bàn không có người sinh con thư 3 trở lên" năm 2018 09/03/2018
814/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về "Dân số và sức khỏe sinh sản" năm 2018 09/03/2018
18/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 3 năm 2018 08/03/2018
39/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nội vụ Công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2018 08/03/2018