Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 258

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
21/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Triển khao thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Giang Thành 12/02/2019
16/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Liên hoan sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 huyện Giang Thành 23/01/2019
277/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 07/12/2018
270/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 30/11/2018
250/UBND-NV UBND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã 28/11/2018
146/BC-ĐGS UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân tỉnh đối với các xã trên địa bàn huyện Giang Thành 23/11/2018
130/HĐND-VP HĐND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 29/10/2018