Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 245

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
133/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Giáo dục và Đào tạo thông báo phân công cán bộ lãnh đạo quản lý huyện dự khai giảng năm học 2018-2019 16/08/2018
134/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo tiêu chí xét đối tượng, điều kiện giao đất làm nhà ở trên tuyến dân cư Hà Giang (22:05 | 16/08/2018) 16/08/2018
174/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo cơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2018-2020 16/08/2018
1/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Nội vụ Về việc giải thể phòng Y tế và Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Giang Thành 26/07/2018
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Về việc phê chuyển quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 26/07/2018
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 26/07/2018
4/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2017 26/07/2018