Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 428

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
317/TB-UBND ngày 27/12/2019 UBND huyện Giang Thành Thông cáo Các lĩnh vực khác Thông báo Danh sách Trực nghỉ tết Dương lịch năm 2020 của UBND huyện 27/12/2019
2967/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 27/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/12/2019
201/BC-SKHCN - Ngày ban hành : 27/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 27/12/2019
175/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Thanh tra Tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý 27/12/2019
158/KH-UBND ngày 27/12/2019 UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Cải cách hành chính Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí cải cách hành chính huyện; thẩm định kết quả, tự chấm điểm tiêu chí cải cách hành chính cấp xã năm 2019 27/12/2019
419_BC-UBND - Ngày ban hành : 26/12/2019 UBND tỉnh Báo cáo Tư pháp Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 26/12/2019
2943/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 26/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". 26/12/2019