Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
1/2018/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Giang Thành về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 26/07/2018
20/2018/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 17/07/2018
10/2018/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 08/06/2018
01/2018/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Các lĩnh vực khác V/v ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành nhiệm kỳ 2016-2021 21/03/2018
05/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 19/12/2017
1/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Nghị quyết Về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016 25/07/2017