TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 428

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
279/2017/TT-BQP Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Quốc phòng - An ninh Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân 31/10/2017
279/2017/TT-BQP Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Quốc phòng - An ninh Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân . 31/10/2017
17/KH-UBND Bộ, Cơ quan ngang bộ Kế hoạch Quốc phòng - An ninh Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2018 05/02/2018
1080/SXD-PTĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Xây dựng V/v hướng dẫn thực hiện quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 11/08/2016
1273/LDTBXH-DN Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Lao động TBXH V/v thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/08/2016
924/STTTT-CNTT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 28/09/2016
118/TB-SKHĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Thông báo Kế hoạch và đầu tư Về việc tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp 29/09/2016