TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
140/2013/TT-BTC Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Tài chính; Các lĩnh vực khác Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 14/10/2013
29/2016/TT-BCA Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Công an V/v hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. 06/07/2016
40/2017/TT-BTC Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Tài chính V/v thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017
12/2017/TT-BGTVT Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017
1568/QĐ-HĐTD Chính phủ Quyết định Nội vụ v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 11/09/2013
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017