TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 428

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
174 /BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2014 14/07/2015
1663_QD-UBND UBND tỉnh Báo cáo Nội vụ V/v ban hành Quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/07/2016
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2016 31/10/2016
03/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện 09/01/2017
24/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2017 14/02/2017
47/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 4 năm 2017 04/04/2017
48/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Tổng kết, triển khai thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP, nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ 04/04/2017