TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 428

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
268/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
174 /BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2014 14/07/2015
115/KH-UBND Chính phủ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2015 14/07/2015
1504/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tư pháp V/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2016
1636/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/07/2016
1637/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v công bố thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016
1635/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Thanh tra V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016