TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
140/2013/TT-BTC Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Tài chính; Các lĩnh vực khác Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 14/10/2013
1568/QĐ-HĐTD Chính phủ Quyết định Nội vụ v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 11/09/2013
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
29/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
01/2015/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Giang Thành nhiệm kỳ 2011-2016 14/12/2015
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh danh mục mua sắm và đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2015 05/08/2016
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2015 05/08/2016