TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
70/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động TBXH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 06/06/2017