TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 101

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2999/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quyết định về việc phân bổ kinh phí thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm và các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi tết, Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tỉnh Kiên Giang 31/12/2019
2967/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 27/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/12/2019
2943/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 26/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". 26/12/2019
2184/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Cải cách hành chính Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Giang Thành 26/12/2019
2182/QĐ-UBND - Ngày 26/12/2019 UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông thôn mới Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giang Thành giai đoạn 2026-2020 26/12/2019
2146/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) 26/12/2019
2917_QD-UBND - Ngày ban hành : 25/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Lao động TBXH Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 25/12/2019