TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 127

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/KH-BATGT UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Lễ ra quân "Năm an toàn giao thông năm 2020" 15/01/2020
01/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 15/01/2020
41-CTr/HU ngày 30/12/2019 Huyện ủy Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình chi đạo tháng 01 năm 2020 của Huyện ủy Giang Thành 30/12/2019
317/TB-UBND ngày 27/12/2019 UBND huyện Giang Thành Thông cáo Các lĩnh vực khác Thông báo Danh sách Trực nghỉ tết Dương lịch năm 2020 của UBND huyện 27/12/2019
CTr_40-HU - Ngày ban hành : 25/12/2019 Huyện ủy Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình chỉ đạo quý I-2020 của Huyện ủy 25/12/2019
BC_361-HU - Ngày ban hành : 25/12/2019 Huyện ủy Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp năm 2019 25/12/2019
363-HU - Ngày ban hành : 25/12/2019 Huyện ủy Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo sơ kết năm 2019 và đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 25/12/2019