Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 65

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2018 09/07/2018
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 06/07/2018
132 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thư sáu Hộ đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 22/06/2018
56/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng hợp ý kiến cử tri huyện Giang Thành qua đợt tiếp xúc của đại biểu HĐND 03 cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 15/06/2018
119/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2018 11/06/2018
66/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2018 08/05/2018
44/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 4 năm 2018 09/04/2018