Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
44/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 4 năm 2018 09/04/2018
42/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 05/04/2018
43/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 04/04/2018
40/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Các lĩnh vực khác V/v phân công Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành, nhiệm kỳ 2016-2021 21/03/2018
18/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 3 năm 2018 08/03/2018
15/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán mậu tuất 2018 28/02/2018
16/HĐND-VP HĐND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Đính chính ngày ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND 23/02/2018