Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 72

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
250/UBND-NV UBND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã 28/11/2018
130/HĐND-VP HĐND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 29/10/2018
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 26/07/2018
87/BC-HDND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện 18/07/2018
88/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện 18/07/2018
81/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện giám sát, khảo sát năm 2017 17/07/2018
07/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2018 09/07/2018