TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
01/2018/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Các lĩnh vực khác V/v ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành nhiệm kỳ 2016-2021 21/03/2018
4/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 25/07/2017
33/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến 25/07/2017
3/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết Về việc điều chỉnh Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 đối với một số danh mục và vốn đầu tư 25/07/2017
2/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 25/07/2017
1/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Nghị quyết Về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016 25/07/2017