TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2090/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Công an Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên Canh Tý năm 2020 06/12/2019
127/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Công an Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" năm 2019 16/09/2019
205/UBND-CA UBND huyện Giang Thành Công văn Công an Chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước 09/10/2018
09/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Công an; Quốc phòng - An ninh Thực hiện Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 25/01/2018
120/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Công an Tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017 01/11/2017
105/CV-BCĐ UBND tỉnh Công văn Công an V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 12/06/2017