Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1267/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công thương Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. 12/06/2017
1242/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công thương Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang. 06/06/2017
294/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công thương Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên dân bàn tỉnh Kiên Giang. 09/02/2017