Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/HD-BDT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Hướng dẫn Dân tộc Hướng Dẫn Rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng và lập hồ sơ, báo cáo để xây dựng Đề án thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017