TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
193/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 về đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Giang Thành 20/11/2019
1704/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ Quyết định về việc phân bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù 04/10/2019
133/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Giáo dục và Đào tạo thông báo phân công cán bộ lãnh đạo quản lý huyện dự khai giảng năm học 2018-2019 16/08/2018
22/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Quốc phòng - An ninh; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/03/2018
217/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng tại Trường Mầm Non, Trường Tiểu học và Trường THCS trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành 29/01/2018
166/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018. 24/11/2017
1176/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Giáo dục và Đào tạo Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/05/2017