Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Quốc phòng - An ninh; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/03/2018
51/KH-SGTVT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Giao thông vận tải Tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi phương tiện thủy từ cấp VR-SI sang cấp VR-SB trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/10/2017