Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
277/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 07/12/2018
22/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Quốc phòng - An ninh; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/03/2018
5/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 27/12/2017
199/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 11/12/2017
5/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng và mở rộng khu trung tâm hành chính và dân cư đô thị Đầm Chít, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành 25/07/2017
189/QĐ-SKHĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Về việc chấm dứt hoạt động Dự án khu nuôi tôm công nghiệp 19/05/2017
1030/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang 08/05/2017