TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
201/BC-SKHCN - Ngày ban hành : 27/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 27/12/2019
1341/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Khoa học và công nghệ Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 27/10/2017
1323/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Khoa học và công nghệ Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang 19/06/2017