TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/KH-UBND ngay 03/01/2020 UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tiêu biểu, người cao tuổi gắn với viếng Bia - Đài tưởng niệm nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020 03/01/2020
2917_QD-UBND - Ngày ban hành : 25/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Lao động TBXH Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 25/12/2019
2917/QD-UBND - Ngày 25/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Lao động TBXH Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/12/2019
385/BCĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2019 UBND huyện Giang Thành Hướng dẫn Lao động TBXH V/v hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 19/12/2019
313/TB-UBND - Ngày ban hành : 19/12/2019 UBND huyện Giang Thành Thông báo Lao động TBXH Về việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 19/12/2019
227/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Lao động TBXH Kết quả hỗ trợ gia đình chính sách thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản từ vốn vận động huyện Phú Quốc hỗ trợ huyện Giang thành 19/12/2019
194/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 về đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 20/11/2019