Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
108/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Lao động TBXH Tổng kết đề án đào tạo nghề cho Lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 03/07/2019
21/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Triển khao thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Giang Thành 12/02/2019
81/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Lao động TBXH Sơ kết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm vụ 2015-2020, về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết làm giai đoạn 2015-2020 17/05/2018
82/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 10/05/2018
73/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn huyện Giang Thành 19/04/2018
74/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Giang Thành 19/04/2018
47/BCĐ-LĐTBXH UBND huyện Giang Thành Công văn Lao động TBXH Về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị UBND các xã trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 09/04/2018